Kontakt

Kontakt

 • teksty@textmakers.pl
Alt Text

Daj nam 24 godziny...

…a przygotujemy dla Ciebie absolutnie niezobowiązującą, lecz nader interesującą ofertę. A jeśli potrzebujesz odpowiedzi tu i teraz, zadzwoń!

  Twoje imię i nazwisko*

  Adres email*

  Twoja firma

  Treść wiadomości*

  Dołącz brief (do 10 MB)

  captcha

  Polityka ochrony danych osobowych

  Administratorem Twoich danych jest Textmakers Artur Sztejn z siedzibą w 03-193 Warszawa, Starowiślna 5a lok. 100, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 1131224002, REGON: 386698613. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: teksty@textmakers.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem 02-466 Warszawa, Czesława Kłosia 8/18.

  Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  – zaprezentowania oferty firmy,
  – rekrutacji pracowników i współpracowników,
  – wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
  – przetworzenia zamówienia w sklepie internetowym,
  – ułatwienia korzystania ze strony internetowej i sklepu internetowego,
  – marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,

  – finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  – obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  – prowadzenia procesów reklamacyjnych.

  Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze pod adresem 02-466 Warszawa, Czesława Kłosia 8/18 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: teksty@textmakers.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Textmakers Artur Sztejn w ramach zawieranych z Tobą umów.